Struny

Struny jako takové jsou obsáhlé téma. Nejenže se zvukově i mechanicky liší podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, podle tloušťky a v závislosti i na poměru jádra a opředení, podle použité povrchové úpravy, podle finální úpravy opředení, podle technologie výroby, kterou konkrétní výrobce používá, ... Nemluvě o vlivech ze stany nástroje, které vlastnosti struny ovlivňují (délka menzury, úhly lomu struny na 0. pražci a kobylce, materiál 0. pražce a kobylkového sedla, ...)

Tato sekce bude průběžně doplňována dalšími podrobnostmi, ale zcela jistě není možné obsahnout veškeré informace, které se této problematiky týkají.

Rozdělení dle:

Tloušťky akustické, elektrické, jazzové:
Uvádí se v setinách palce struny E1. Běžně vyráběné sady mají tloušťky .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015.
.008 - .012 - elektrické kytary
.009 - .013 - akustické kytary
.011 - .015 - jazzové kytary
Označení je možné i slovními termíny Light, Medium, ... Mimo tyto standardní typy sad se můžete setkat se strunami hybridními - mix strun ze dvou sousedních sad - většinou tlustší basy, tenčí výšky, ale není to pravidlem.

Tloušťky nylonové:
Neuvádí se číselně, ale v termínech:
Měkké (Light), Střední (Medium), Střední tvrdé (Medium Hard), Tvrdé (Hard), Extra tvrdé (Extra Hard)
K bližší specifikaci pak slouží údaje o tahu jednotlivých strun v sadě.

Tloušťky basové:
Uvádí se v setinách palce struny G. Běžně vyráběné sady mají tloušťky .030, .040, .045, .050. Označení je možné i slovními termíny Light, Medium, ...

Finální úpravy vinutí:
Vinutí může být buď kulaté (označení round wound), polohlazené (označení se liší dle výrobce) nebo hlazené (označení flat wound)

Materiálu:
Střevové - historické nástroje, klasické kytary
Nylonové - klasické kytary - dělí se na černý, bílý a zlatý nylon, dále pak podle vinutí - stříbrné, mosazné, bronzové
Bronzové - akustické a akustické jazzové kytary
Phosphor bronzové - akustické, zřídka akustické jazzové kytary
Niklové - elektrické, jazzové, basové kytary
Ocelové - elektrické, jazzové, basové kytary
Chromové - elektrické, jazzové, basové, kytary


Speciální struny:
Nikl - bronzové nebo phosphor bronzové - dvojité vinutí opředených strun umožňuje použití těchto strun spolu s magnetickými snímači.
Zvuk je blízký zvuku strun používaných na akustických kytarách. Použití - elektrické, jazzové kytary
Nikl, chrom, ocel - nylonové - Opředené struny jsou překryty návinem nylonu. Tím je dosaženo nárůstu tloušťky struny, s velmi malým nárůstem tvrdosti struny. Použití - elektrické, jazzové kytary
Silk and Steel - Opředené struny mají hedvábné jádro opředené většinou stříbrem. Struny jsou velmi měkké, hlasité. Použití - finger style, folk, ...