Snímání

Každý snímací systém má své charakteristické vlastnosti. Vhodný výběr typu snímání je stejně důležitý, jako výběr samotného nástroje.
Následující přehled by Vám měl pomoci získat základní informace o dostupných variantách snímacích systémů.
Tato sekce bude průběžně doplňována podrobnostmi o jednotlivých systémech.
Jazzové nástroje

Magnetické: Tuto skupinu lze rozdělit na několik dalších - dle funkce:
Singly a humbuckery
dle umístění na nástroji:
na zafrézované do desky nástroje a floatingové - plovoucí.
Singly: Magnetické snímače s jednou cívkou, jejíž jádro tvoří magnety - vlivem kmitání strun nad snímačem se v cívce indukuje elektrické napětí a vzniká elektrický signál. Vlivem změny elektromagnetického pole v okolí cívky se však indukuje i nežádoucí elektrické napětí, které vnímáme jako brum.
U jednocívkových snímačů ho nelze odstranit. Existují sice jednocívkové snímače s tzv. parazitní cívkou (umístěnou většinou pod samotnou cívkou snímače), která by měla brum odstranit, výsledkem však bývá pouze méně bručící snímač s jinou zvukovou charakteristikou, než očekáváme od klasického singlu.
Obecná zvuková charakteristika: přirozený kytarový zvuk, bohatý na výšky.
Typickým zástupcem pro jazzové kytary je Gibson P 90 a jeho varianta s parazitní cívkou P 100.

Humbuckery: Magnetické snímače s dvěma cívkami na společném jádře. Cívky mají opačná vinutí a vznikající brum se vzájemně odečítá.
Humbucker nabízí silnější a čistší signál než singl, má však také jiné zvukové parametry:
Plný hutný zvuk bohatý na středové a basové frekvence, menší podíl výšek.
V zapojení humbuckerů lze většinou zvolit možnost tzv. rozpojení cívek. V principu jde o odpojení jedné z cívek, čímž vlastně získáme singlový snímač s parazitní cívkou.
Typické jazzové humbuckery: Gibson ´57, Gibson 490, Seymour Duncan SH 2.

Floatingové: - mohou to být singly nebo humbuckery.
Jejich označení vyjadřuje způsob uchycení na nástroji. Montují se buď na konec krku nebo na chránič, tedy aniž by došlo k zásahu do rezonanční desky.
Plovoucí snímače nacházíme - až na vyjímky - pouze u jazzových kytar.
Jejich rozměry jsou zásadně meší než rozměry standardních magnetických snímačů. To má za následek i jejich slabší výkon a poněkud jiné zvukové parametry, než u klasických magnetických snímačů, ať už singlů nebo humbuckerů.
Více respektují přirozený zvuk nástroje, proto se používají pro starší jazzové styly.
Typickými zástupci výrobců jsou: De Armond, Kent Armstrong, Bartolini.

Piezo snímače: Princip je definován popisem piezoelektrického jevu, tedy využití vlastnosti krystalu (rozuměj látku, jejíž stavební prvky tvoří atomy, molekuly či ionty, pravidelně uspořádané) generovat elektrické napětí při jeho mechanické deformaci. Pro výrobu piezoelementů se používá křemen.
Zde je třeba oddělit nástroje určené pro "akustické" nebo "elektrické" hraní.

Akustické jazzové kytary se ozvučují většinou piezo snímačem, který je pevnou součástí kobylky (Fishman Archtop, Schatten, ...) nebo kapacitními snímači, které se vkládají pod nožky kobylky. Zde však dochází k zásadní změně zvuku nástroje.

Elektrické - používá se kobylek z kovu, stejně jako u elektrických kytar.
Prochazka Custom Guitars doporučuje systémy firem L.R.Baggs a R.M.C.
Tento typ kobylky je osazen 6 kameny, kde každý z kamenů je osazen jedním piezo elementem, se samostatným výstupem. To umožňuje osadit nástroj dvěma výstupy - klasicky 6,3 mm mono výstupem - smíchaný signál ze všech 6 piezo elementů - ale také MIDI výstupem, kde získáme 6 samostatných signálů, které můžeme pomocí převodníku R.M.C dále využít spolu s kytarovými procesory a tím použít tuto piezo kobylku jako MIDI snímač. Výhoda oproti klasickému MIDI snímači je rychlost a absence chyb při snímání struny.
Druhá varianta je použít 6 samostatných signálů analogově - tedy např. efektovat pouze některé struny - klasické použití octaveru pro struny E6 a A, čímž získáme možnost hrát basové linky namísto basy.
Výhodou tohoto způsobu snímání je jeho variabilita bez nutnosti osazovat na nástroj další element (jak tomu je u klasického MIDI snímače).

Snímací systémy je možné vzájemně kombinovat a vyvést z nástroje, pomocí aktivního směšovače umístěného uvnitř nástroje, společný mono či stereo 6,3 mm výstup. Poměr mezi jednotlivými systémy se nastavuje buď dvěma samostatnými potenciometry nebo balančním potenciometrem, fungujícím jako panorama.
Vzhledem k množství dalších doplňků a variant zapojení, souvisejících s touto problematikou, které pro naši firmu zakázkově vyrábí firma SBS, nelze vše popsat na tomto místě. Pokud máte požadavek, který by neřešil některý z popsaných systémů, obraťte se na nás dotazem.

top »Akustické nástroje

Piezo snímače: Asi nejznámější snímání akustických kytar. Princip je definován popisem piezoelektrického jevu, tedy využití vlastnosti krystalu (rozuměj látku, jejíž stavební prvky tvoří atomy, molekuly či ionty, pravidelně uspořádané) generovat elektrické napětí při jeho mechanické deformaci. Pro výrobu piezoelementů se používá křemen.
Jedná se většinou o plátek, umístěný pod sedlem kobylky, snímající vibrace strun. Chvění rezonanční desky se podílíní v menší míře.
Signál je silný, bohužel akusticky agresivní - nerespektuje charakter nástroje a přidává do výsledného zvuku vyšší frekvence, které způsobují dojem "elektrického" zvuku.
Přes sílu signálu, je potřeba k dosažení kvalitního zvuku, použít předzesilovače. Ten je aktivní - napájen baterií - a může být umístěn ve výstupní jackové samici (verze bez korekcí, popř. s korekcemi pasivními, podobně jako u elektrických kytar - tedy výšky či basy lze pouze zeslabit, nikoli přidat, jak je tomu u aktivních systémů - EQ) nebo v lubu kytary (verze s equalizerem). EQ ještě více zdůrazňuje zápory piezo zvuku, proto musí být opravdu kvalitní, aby bylo možné ho použít na kvalitní nástroj.
Levné systémy mají tato negativa ještě více zdůrazněna vlivem nekvalitního materiálu použitého pro výrobu snímačů. Levné EQ většinou šumí a mají velmi strmé průběhy korekcí. Je to způsobeno použitím standardních elektronických součástek, které nejsou určeny pro zpracování zvuku.
Piezo systémy jsou stále vyvíjeny a nové modely se snaží popsané zápory minimalizovat. Platí však, že každá z firem, má svůj specifický zvuk a je třeba obezřetně vybrat vhodný systém ke každému nástroji.
Prochazka Custom Guitars používá systémy Fishman a L.R.Baggs - Hex Serie.

Kapacitní snímače: Nástupce piezo snímačů. Pracuje na principu změny kapacity. Rozechvívaná vodivá vrstva se vlivem kmitání přibližuje a oddaluje od druhé, pevné vodivé vrstvy, tím se mění kapacita a vlivem změn kapacity se mění i akumulovaný náboj.
Jedná se většinou o plátek, umístěný pod sedlem kobylky, snímající vibrace strun. Chvění rezonanční desky se podílíní v menší míře.
Signál není tak silný a dynamický jako u piezo elementů, více však respektuje nástroj a působí více akusticky.
Opět je nutné použít předzesilovač, stejně jako u piezo systémů.
Ještě více zde platí, že každá z firem, vyrábějících tyto snímací systémy, má specifický zvuk, ale i mechanickou kvalitu samotných snímačů. Některé společnosti používají materiálů, které časem ztrácejí pružnost a snímači postupně klesá výkon. Pokles výkonu je však nepravidelný - některé struny hrají silněji, jiné velmi slabě.
Obecně lze říci, že vývoj směřuje právě k těmto snímačům. Pokud preferujete akustický zvuk nástroje, je použití kapacitních snímačů dobrou volbou.
Prochazka Custom Guitars používá systémy L.R.Baggs a Shadow - řady Nanoflex.

Transducery: Obecně je lze popsat jako elementy snímající vibrace přímo z rezonanční desky nebo kobylky, tedy ne jako u předešlých typů - primárně vibrace strun. Energii transformují na další element, který je schopen ji převést na signál. Využívá se již popsaných způsobů - piezo či kapacitní.
Nové generace těchto snímačů jsou už na velmi vysoké úrovni. Zachovávají akustický ráz nástroje, mají však nižší výkon a méně výšek.
Používají se většinou v kombinaci s dalším snímačem - piezo, kapacitním, magnetickým nebo mikrofonem, ale lze je použít i samostatně.
Problémem je umístění transduceru do nástroje, které vyžaduje určité znalosti. Při špatné lokalizaci je zvuk velmi nekvalitní.
Každá ze společností, která tento typ snímání dodává, má jiný systém umístění na nástroji.
Prochazka Custom Guitars používá systémy L.R.Baggs - iBeam a Barcus Berry.

Magnetické snímače: Tuto skupinu lze rozdělit na singly a humbuckery
Singly: Magnetické snímače s jednou cívkou, jejíž jádro tvoří magnety - vlivem kmitání strun nad snímačem se v cívce indukuje elektrické napětí a vzniká elektrický signál. Vlivem změny elektromagnetického pole v okolí cívky se však indukuje i nežádoucí elektrické napětí, které vnímáme jako brum.
U jednocívkových snímačů ho nelze odstranit. Existují sice jednocívkové snímače s tzv. parazitní cívkou (umístěnou většinou pod samotnou cívkou snímače), která by měla brum odstranit, výsledkem však bývá pouze méně bručící snímač s jinou zvukovou charakteristikou, než očekáváme od klasického singlu.
Obecná zvuková charakteristika: přirozený kytarový zvuk, bohatý na výšky.


Humbuckery: Magnetické snímače s dvěma cívkami na společném jádře. Cívky mají opačná vinutí a vznikající brum se vzájemně odečítá.
Humbucker nabízí silnější a čistší signál než singl, má však také jiné zvukové parametry:
Plný hutný zvuk bohatý na středové a basové frekvence, menší podíl výšek.

V posledních letech se stále více vrací tento starý typ snímání. Původní modely magnetických snímačů akustických kytar měly nedostatek v nevyváženosti bronzových nebo phosphorbronzových. Více informací naleznete v sekci:

Katalog » Konstrukce » Struny

Dnešní typy už tento handicap úspěšně eliminují. Jsou oblíbené pro svůj výkon při současném zachování akustického zvuku nástroje.
Umožňují též lepší použití kytarových efektů, které s magnetickými snímačí lépe komunikují.
Nejsou však zvukově tak barevné, proto je vhodné je doplnit některým z dalších typů snímání, a to buď piezo nebo kapacitním.
Montáž magnetických snímačů se nejčastěji provádí do rezonančního otvoru. Výjímkou je Shadow Nanomag, který má miniaturní velikost a umožňuje umístění na konec hmatníku, čímž nedojde ke zmenšení rezonančního otvoru a tím ovlivnění akustické kvality nástroje.
Prochazka Custom Guitars používá systémy L.R.Baggs - M1 a M1 Active a Shadow Nanomag.

Mikrofony: Používají se buď jako součást těla equalizeru nebo umístěné uvnitř nástroje, a to buď na spodní desce nebo na ohebném ramínku, které umožňuje nastavení mikrofonu do ideální polohy.
Problémem je zde velká náchylnost ke zpětné vazbě, a proto je v podstatě nelze použít jako jediný systém v nástroji, ale pouze jako doplněk k jinému snímání.
Jejich obliba je založena na skutečnosti, že poskytují nejvěrnější akustický zvuk. Systémy, které lze plnohodnotně použít však cenově převyšují klasické kvalitní nástrojové mikrofony.
Více než u jiných systémů je zde nutné zvážit vhodnost použití vzhledem k danému nástroji. Některé nástroje jsou pro interní mikrofonní snímání nevhodné - zvláště velké modely s bohatým basovým spektrem.
Prochazka Custom Guitars používá systémy L.R.Baggs, Fishman, GHS.

Kombinace: V poslední době se stále více uplatňují kombinace několika systémů v jednom nástroji.
Více informací získáte:

Obchod » Snímání »

top »Elektrické & basové nástroje

Magnetické: Tuto skupinu lze rozdělit na:
Singly a humbuckery

Singly: Magnetické snímače s jednou cívkou, jejíž jádro tvoří magnety - vlivem kmitání strun nad snímačem se v cívce indukuje elektrické napětí a vzniká elektrický signál. Vlivem změny elektromagnetického pole v okolí cívky se však indukuje i nežádoucí elektrické napětí, které vnímáme jako brum.
U jednocívkových snímačů ho nelze odstranit. Existují sice jednocívkové snímače s tzv. parazitní cívkou (umístěnou většinou pod samotnou cívkou snímače), která by měla brum odstranit, výsledkem však bývá pouze méně bručící snímač s jinou zvukovou charakteristikou, než očekáváme od klasického singlu.
Obecná zvuková charakteristika: přirozený kytarový zvuk, bohatý na výšky.

Humbuckery: Magnetické snímače s dvěma cívkami na společném jádře. Cívky mají opačná vinutí a vznikající brum se vzájemně odečítá.
Humbucker nabízí silnější a čistší signál než singl, má však také jiné zvukové parametry:
Plný hutný zvuk bohatý na středové a basové frekvence, menší podíl výšek.
V zapojení humbuckerů lze většinou zvolit možnost tzv. rozpojení cívek. V principu jde o odpojení jedné z cívek, čímž vlastně získáme singlový snímač s parazitní cívkou.

Magnetické aktivní: Jde o snímače doplněné přezesilovačem, který je umístěn přímo ve snímači.
Mají krystalicky čistý zvuk, vysoký výkon, vyžadují však napájení. Další problém tkví v potlačení charakteru nástroje - více se prosazuje snímač, než kytara samotná.
Lepším řešením se mi jeví použití aktivní elektroniky a pasivních snímačů - aktivní elektroniku lze odpojit a použít standardní zvuk magnetických snímačů. Aktivní elektronika lze modifikovat dle přání zákazníka, možností výběru je tedy nepoměrně více, než u aktivních snímačů, které mají omezenou nabídku.
Další výhodou je, že nástroj funguje i bez napájení.

Piezo snímače: Princip je definován popisem piezoelektrického jevu, tedy využití vlastnosti krystalu (rozuměj látku, jejíž stavební prvky tvoří atomy, molekuly či ionty, pravidelně uspořádané) generovat elektrické napětí při jeho mechanické deformaci. Pro výrobu piezoelementů se používá křemen.
Snímače jsou osazené v kamenech kobylky a snímají vibrace strun. Zvuk je více "akustický" než z magnetických snímačů - více výšek, více brilantní, nemá však takovou hutnost.
Použít je lze téměř do každého typu kobylky elektrické či basové kytary.
Prochazka Custom Guitars doporučuje systémy firem L.R.Baggs a R.M.C.
Tento typ kobylky je osazen 6 kameny, kde každý z kamenů je osazen jedním piezo elementem, se samostatným výstupem. To umožňuje osadit nástroj dvěma výstupy - klasicky 6,3 mm mono výstupem - smíchaný signál ze všech 6 piezo elementů - ale také MIDI výstupem, kde získáme 6 samostatných signálů, které můžeme pomocí převodníku R.M.C dále využít spolu s kytarovými procesory a tím použít tuto piezo kobylku jako MIDI snímač. Výhoda oproti klasickému MIDI snímači je rychlost a absence chyb při snímání struny.
Druhá varianta je použít 6 samostatných signálů analogově - tedy např. efektovat pouze některé struny - klasické použití octaveru pro struny E6 a A, čímž získáme možnost hrát basové linky namísto basy.
Výhodou tohoto způsobu snímání je jeho variabilita bez nutnosti osazovat na nástroj další element (jak tomu je u klasického MIDI snímače).

Snímací systémy je možné vzájemně kombinovat a vyvést z nástroje, pomocí aktivního směšovače umístěného uvnitř nástroje, společný mono či stereo 6,3 mm výstup. Poměr mezi jednotlivými systémy se nastavuje buď dvěma samostatnými potenciometry nebo balančním potenciometrem, fungujícím jako panorama.
Vzhledem k množství dalších doplňků a variant zapojení, souvisejících s touto problematikou, které pro naši firmu zakázkově vyrábí firma SBS, nelze vše popsat na tomto místě. Pokud máte požadavek, který by neřešil některý z popsaných systémů, obraťte se na nás dotazem.

Optické snímače: Jedná se o poměrně nový systém snímání. Optočlen umístěný v kobylce snímá kmity struny. Eliminuje se tak vliv nástroje a do značné míry i struny.
Zvuk je absolutně čistý, krystalický.
Tento systém velmi dobře spolupracuje s efekty a procesory.
I zde má každá struna vlastní snímač, proto je možné použití obdobně jako u výše zmíněných piezo snímačů.

Aktivní elektroniky: Existuje jich celá řada - od pouhých předzesilovačů bez korekcí, přes přezesilovače zesilující pouze určitou část frekvenčního pásma (např. Mid Boost), po dvou či tří pásmové aktivní elektroniky (v principu equalizer).
Spolupracují s klasickými magnetickými snímači, vyžadují však napájení.
Většinou jsou napájeny 9V nebo 18V. (18V aktivní elektroniky se chovají odlišně - jsou zvukově měkčí, barevnější).
Aktivní elektroniky lze odpojit a použít snímače klasicky pasivně.
Výběr je široký a není problém zadat výrobu aktivní elektroniky s přesnými požadavky.

top »